OÜ RAKVERE INVENT Otsi Googlest
 
   
  AS Invent loodi 1995 aastal, Lääne-Viru Hooneregistrist eraldunud Inventariseerimisebüroo baasil. 1997 aastal reorganiseeriti aktsiaselts Invent ümber osaühinguks Rakvere Invent. Firmas töötasid maamõõtjad-geodeedid, projekteerijad ning hoonete inventariseerijad. OÜ Rakvere Invent oli maa- ja omandireformi algusaastatel ning ka edaspidi usaldusväärseks partneriks väga paljudele inimestele ja kohalikele omavalitsustele. Meie poolt sai aastate jooksul edukalt teostatud üle 2500 katastrimõõdistamise töö.  
 

OÜ Rakvere Invent lõpetas oma tegevuse maakorralduse ja maamõõdutööde teostamise alal alates 14.11.2020a Eesti Vabariigi uuest kutsetunnistuste ja litsenseerimise poliitikast, ning uuest kehtestatud seadusandlusest tulenevalt. Alates 13.11.2020 muutusid kehtetuks kõik seni väljastatud maakorraldustööde litsentsid. Meie panust maareformi läbiviimisel, aastakümnetega omandatud pädevust, oskuseid ja kogemusi ei peetud anno 2020 enam vastavalt uutele kehtestatud kutsestandarditele kahjuks piisavaks, et lubada meil tõestada oma pädevust ja lasta meil sooritada uus kutseeksam, ning selle kutsetunnistuse alusel omakorda taotleda uut litsentsi.

 
 

Täname kõiki koostööpartnereid ja kliente 26 aastat väldanud koostöö eest!